นักท่องอินเตอร์เน็ตควรอ่าน พรบ. คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่มีโทษอย่างไร

.

    อินเตอร์เน็ตมีความรวดเร็วมากในปัจจุบัน ทุกอย่างสามารถไปถึงคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ปลายนิ้ว แต่บางครั้งอินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนดาบสองคมหากใช้ไปในทางที่ผิดก็อาจจะเกิดผลเสียอย่างคาดไม่ถึง ซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยที่ทำผิดและโดนฟ้องร้องกันมาก ซึ่งทางประเทศไทยเองก็มีการกำหนด ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำผิดด้านคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบในร่างนี้แล้วใน วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดประกาศลงราชกิจจานุเบกษาได้ร่างพระชาชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดด้านคอมพิวเตอร์เป็นฉบับที่ 2 แล้ว ในปี 2560

ซึ่งบทบัญญัติในร่าง พรบ. คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่นี้ เช่น ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด ความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับ สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองแสนบาท หรือ  เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท เป็นต้น นี้เป็นบัญญัติคร่าวๆของ พรบ.ฉบับใหม่นี้

ถือว่ามีการเข้มงวดมากสำหรับ พรบ. ฉบับล่าสุดซึ่งหากมีการทำผิดจะมีโทษสูงปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสน และมีโทษจำคุกอีกด้วย คงจะทำให้ผู้ที่ชอบเล่นโซเชียลต้องระมัดระวังมากขึ้น จะโพส จะแชร์ จะไลค์ ควรอ่านรายละเอียดให้ดีก่อนทำครับ