เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าได้ดี สแกนง่ายผ่านตลอด ไม่มีปัญหา ไม่ต้องรอ ไม่ต้องคอย ไม่ต้องลองสแกนหลายๆ ครั้ง และที่สำคัญเลยก็คือทำยังไงจึงจะสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าให้ได้นานยิ่งขึ้น

–  ลายนิ้วมือของพนักงานบางมาก ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือในยุคปัจจุบันได้พัฒนาหัวอ่านให้เป็นแบบหัวอ่านกระจก ทนต่อรอยขีดข่วน ใช้งานได้ยาวๆ นานๆ ไม่สึกไม่เสียหาย แต่ในจุดดี ในความแข็งแรง ในความทนทาน ก็มีจุดด้อยเช่นกัน นั้นก็คือคุณภาพในการอ่านลายนิ้วมือก็จะด้อยลงเพราะหัวอ่านแบบกระจกจะไม่มีโพลิเมอร์เพื่อฝังตามร่องลายนิ้วมือตอนสแกน ทำให้ผู้ที่ลายนิ้วมือบางจะเกิดปัญหาสแกนยากสแกนไม่ติดตามมา ข้อแนะนำคือให้หานิ้วที่มีลายนิ้วมือชัดที่สุดมาสแกน

–  คุณภาพการเก็บลายนิ้วมือครั้งแรกไม่ดี กล่าวคือในการลงทะเบียนลายนิ้วมือของพนักงานครั้งแรกอาจไม่ดีนัก เช่น เส้นแตก ภาพเบลอ ซึ่งหากเราเก็บต้นฉบับไว้ได้ไม่ชัดเจนในยามที่พนักงานมาสแกนเพื่อเข้าหรือออกงานก็จะทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือประมวลผลได้ช้าลงตามไปด้วย ข้อแนะนำคือให้สังเกตภาพลายนิ้วมือที่แสดงบนหน้าจอ หากเห็นว่าลายนิ้วมือไม่ชัดเจนก็ให้พนักงานสแกนใหม่ เพื่อให้ได้ลายนิ้วมือที่มีคุณภาพมากที่สุด

–  ตำแหน่งการวางนิ้วตอนเก็บลายนิ้วมือกับตอนมาสแกนเพื่อเข้างานคนละตำแหน่ง เช่น ตอนสแกนนิ้วเพื่อเก็บข้อมูลสแกนไว้ตรงกลางนิ้ว แต่พอมาสแกนเพื่อเข้าหรือออกงานกลับสแกนปลายนิ้วแทน หรืออาจวางนิ้วลึกไป ก็จะทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือประมวลผลเพื่อยืนยันตัวตนได้ยากมากยิ่งขึ้น